Configure OpenVPN on Linux

In command line


  • wget http://www.activpn.com/files/activpn-conf.zip
  • unzip activpn-conf.zip
  • cd activpn_conf_openvpn
  • sudo openvpn --config france.ovpn
  • Enter your sudo password
  • Enter your ActiVPN email and password


Get this VPN - Configure OpenVPN on Linux