هنگام گشت و گذار در اینترنت، اطلاعات متعدد هویت شما ارسال شده است :
zipcode20149
cityAshburn
countryUnited States
regionVA
latitude39.048099517822
longitude-77.472801208496
anonymousمحل واقعی خود را به هر وب سایت که بازدید می کنید را نشان داد
REMOTE_IP18.207.108.182
HTTP_USER_AGENTCCBot2.0 httpscommoncrawl.orgfaq
HTTP_ACCEPT_ENCODINGbrgzip
HTTP_ACCEPT_LANGUAGEen-USenq0.5
HTTP_ACCEPTen-USenq0.5

ActiVPN پنهان محل واقعی خود را:

دریافت این VPN - حریم خصوصی